Opis projektu

Projekt koncepcyjny altany ogrodowej przy rekompozycji założenia dla terenów dworku Łowczego w Krakowie. Prosta forma zlokalizowana na głównej osi stanowi pawilon letni łączący główne ścieżki piesze.

Projekt

Powierzchnia: –

Klient: projekt akademicki

Lokalizacja: Kraków

Data: 2013